سایبان پوششی

سایبان پوششی

سایبان پوششی در طرحهای متنوع و با روکشهای رتگارنگ توسط ایران سایبان طراحی و پس از تایید مشتری ساخته میشود. از جمله مدلهای پر فروش سایبان دکوراتیو میتوان به سایبان پوششی مدل یاس و سایبان پوششی مدل افرا اشاره نمود

×